Văn phòng ảo

Dành cho những doanh nhân và các công ty thành lập tại Singapore, Alpha cung cấp văn phòng ảo tại trung tâm thương mại của Singapore. Giá bắt đầu từ S$120 một năm cho một văn phòng ảo.

Địa chỉ cho doanh nghiệp đã đăng ký

Khi đăng kí một công ty Singapore, doanh nghiệp cần phải có địa chỉ doanh nghiệp tại Singapore và địa chỉ này sẽ trở thành địa chỉ chính thức cho tất cả những hoạt động liên quan đến doanh nghiệp đăng kí.

Alpha mang đến dịch vụ cung cấp cho bạn và công ty của bạn một địa chỉ uy tín tại khu vực trung tâm thương mại của Singapore. Địa chỉ này có thể được dùng cho danh thiếp, đầu thư và vật đảm bảo của công ty.