Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Cơ cấu thuế thu nhập cá nhân tại Singapore là một trong những hệ thống cạnh tranh và dễ chịu nhất trên thế giới. Năm để thu thuế được tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 mỗi năm và thu nhập được tính theo năm trước.

Một vài điểm chính về thuế thu nhập cá nhân của Singapore bao gồm:

 • Số tiền thuế bạn phải đóng tùy thuộc vào quyền cư trú của bạn tại Singapore. Thuế phải đóng của dân thường trú khác với người không thường trú tại đây.
 • Đối với dân thường trú tại Singapore, với S$320,000 thu nhập chịu thuế, thuế suất biên cao nhất sẽ là 20% và có hiệu lực đến năm 2016. Từ năm 2017 trở đi, thuế suất biên cao nhất sẽ là 22%, với S$320,000 thu nhập chịu thuế.
 • Người không thường trú sẽ được hưởng mức thuế suất không đổi là 15% hoặc dựa trên mức thuế xuất nào đó dành cho cư dân, miễn là số tiền thuế đóng cao hơn.
 • Nhìn chung, tất cả nguồn thu nhập bắt nguồn từ việc đi tại Singapore đều sẽ phải đóng thuế đầy đủ bất chấp những nguồn hỗ trợ bạn đến từ đâu.
 • Bên cạnh lương và tiền thưởng, tài sản thừa hưởng như nhà đất và cổ phiếu cũng là một phần trong thu nhập chịu thuế của bạn.
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân
 1. 1
  Thuế suất thuế thu nhập cá nhân

  Thuế Singapore áp dụng phương thức đánh thuế thu nhập cá nhân lũy tiến, tùy theo số thu nhập của từng cá nhân.

  Năm 2015 và 2016
  0 – 20,000 0.0
  20,001 – 30,000 2.0
  30,001 – 40,000 3.5
  40,001 – 80,000 7.0
  80,001 – 120,000 11.5
  120,001 – 160,000 15.0
  160,001 – 200,000 17.0
  200,001 – 320,000 18.0
  Above 320,000 20.0
  *Mới* Năm 2017
  Band ($) Thuế suất (%)
  0 – 20,000 0.0
  20,001 – 30,000 2.0
  30,001 – 40,000 3.5
  40,001 – 80,000 7.0
  80,001 – 120,000 11.5
  120,001 – 160,000 15.0
  160,001 – 200,000 18.0
  200,001 – 240,000 19.0
  240,001 – 280,000 19.5
  280,001 – 320,000 20.0
  Above 320,000 22.0
 2. 2
  Ai được quyền đóng thuế như dân cư trú?

  Thuế suất áp dụng cho dân cư trú và người không thường trú là khác nhau. Bạn sẽ được xem là dân thường trú cho năm đó nếu bạn hội tụ những điều kiện sau đây:

  • Là công dân Singapore
  • Bạn là người dân định cư tại Singapore nếu bạn đã có nhà cửa ổn định tại Singapore, hoặc
  • Bạn là người nước ngoài đã sinh sống và làm việc tại Singapore trong vòng 183 ngày hoặc hơn trong năm trước (ngoại trừ giám đốc của một công ty)

  Đối với người nước ngoài làm việc tại Singapore, những điều kiện sau đây cũng áp dụng cho việc đóng thuế thu nhập của họ tại Singapore:

  • Nếu bạn làm tại Singapore trong vòng 60 ngày hoặc ít hơn trong năm, bạn sẽ được miễn thuế thu nhập trong thời gian làm việc tại đây.
  • Nếu bạn sinh sống và làm việc tại Singapore từ 61 đến 182 ngày trong năm, thu nhập của bạn bị đánh thuế 15% hoặc theo mức của dân cư trú, miễn là số tiền thuế đóng cao hơn.
  • Nếu bạn sinh sống và làm việc tại Singapore trong 183 ngày hoặc hơn trong năm, thu nhập của bạn sẽ được tính theo mức thuế suất của người cư dân trong nước.
  • Nếu bạn sinh sống và làm việc tại Singapore trong một giai đoạn liên tục ít nhất 183 ngày trong vòng 2 năm, thu nhập của bạn sẽ được tính theo mức thuế suất của cư dân trong nước.
  • Nếu bạn sinh sống và làm việc tại Singapore trong 3 năm liên tiếp, thu nhập của bạn qua các năm đều sẽ được tính thuế theo mức thuế của cư dân trong nước.
 3. 3
  Thế nào là thu nhập chịu thuế?

  Thu nhập chịu thuế là thu nhập thực sau khi đã trừ đi các chi phí, các khoảng quyên tặng và miễn giảm cá nhân. Miễn giảm thuế cá nhân, tùy theo điều kiện, bao gồm hỗ trợ người phụ thuộc vào mình, tiền học phí, chi phí phát triển nghề nghiệp và tiền phí bảo hiểm đóng theo chính sách bảo hiểm.

 4. 4
  Cách tính thu nhập chịu thuế như thế nào?

  Cơ quan thuế vụ của Singapore (IRAS) cung cấp công thức để tính thu nhập chịu thuế cho từng cá nhân như sau:

  • Tổng thu nhập trừ chi phí = Thu nhập pháp định
  • Thu nhập theo pháp luật quy định trừ các khoảng quyên tặng = Thu nhập có thể đánh thuế
  • Thu nhập có thể đánh thuế trừ tiền trợ cấp cá nhân = thu nhập chịu thuế
 5. 5
  Thế nào là tổng thu nhập?
  • Lợi nhuận kiếm được từ kinh doanh, thương mại, công việc, hợp tác kinh doanh hoặc công ty tư nhân.
  • Lợi nhuận từ việc đi làm (bao gồm phúc lợi bằng hiện vật)
  • Cổ tức, thu nhập từ đầu tư, tiền lãi
  • Phí cho thuê, tiền bản quyền, tiền bảo hiểm và các lợi nhuận thu được từ tài sản
 6. 6
  Các phúc lợi bằng hiện vật được nhận khi đi làm

  Các phúc lợi bằng hiện vật nhận được khi đi làm
  Các phúc lợi bằng hiện vật nhận được khi đi làm sẽ phải chịu thuế (toàn bộ hoặc một phần) và bao gồm:

  • Nhà ở
  • Nội thất được cung cấp
  • Thức ăn và đồ đạc, phòng ở khách sạn
  • Phí chuyển nhà
  • Xe moto, tài xế
  • Cổ phiếu
  • Tiền trợ cấp lãi
  • Thuế thu nhập cá nhân được công ty trả
  • Tiền bảo hiểm được công ty trả nếu trong chính sách bao gồm cả nhân viên
  • Quyên góp, phí vào cửa, thẻ thành viên
 7. 7
  Thế nào là chi phí?
  • Liên quan tới công việc
  • Liên quan tới tiền thuê
 8. 8
  Thế nào là các khoản quyên tặng?

  Các khoản quyên tặng được gửi đến cho những tổ chức từ thiện tại Singapore.

 9. 9
  Thế nào là tiền trợ cấp cá nhân?

  Tiền học phí hoặc tiền học cho các khóa học chuyên môn, tiền viện trợ lợi nhuận, viện trợ cho phụ huynh và hỗ trợ người sống phụ thuộc, chi phí phát triển nghề nghiệp và tiền bảo hiểm trả theo chính sách bảo hiểm, và các tiền trợ cấp đặc biệt khác.

 10. 10
  Thê nào là đánh thuế những phúc lợi bên ngoài mà các công ty cung cấp?

  Theo luật, tất cả những lợi nhuận và thu nhập do một cá nhân, dân bản xứ hay người nước ngoài, kiếm được do đi làm đều phải đóng thuế; trừ khi, chúng rõ ràng được miễn đóng thuế thu nhập hay nằm trong nhượng quyền hành chính đang hiện hành. Lợi nhuận và thu nhập này bao gồm các phúc lợi bằng tiền hay hình thức khác, được trả hay trợ cấp theo công việc. Ví dụ của phúc lợi được cấp bởi các công ty:

  • Xe hơi do công ty cung cấp
  • Nhà ở và trợ cấp nhà ở
  • Hoàn lại chi phí y tế và nha khoa cho người phụ thuộc, vợ và con bên cạnh người kiếm ra thu nhập (là bạn)
  • Tiền làm thêm giờ
  • Trợ cấp bữa ăn hằng tháng
  • Trợ cấp cố định đi lại hằng tháng hoặc phụ cấp xe tư nhân được hoàn lại
  • Trợ cấp cố định công tác phí (ví dụ như trợ cấp cho các chuyến đi công tác nước ngoài), chỉ cần số tiền có thể chấp nhận được.

  Những phụ cấp ngoài này sẽ phải chịu thuế ngay khi vừa đến tay các nhân viên. Tuy nhiên, một vài phúc lợi không phải tiền (ví dụ như nhà ở) sẽ được tính thuế dựa trên công thức đặc biệt, được biết tới là phương thức ưu đãi, dẫn đến việc tiền thuế ít hơn cho những phụ cấp này. Vì vậy, khoản bồi thường cũng được dành riêng cho nhân viên để giúp họ giảm gánh nặng thuế tại Singapore.

 11. 11
  Thuế thu nhập nước ngoài

  Nhìn chung, thu nhập từ nước ngoài tại Singapore không phải đóng thuế. Điều này bao gồm cả thu nhập nước ngoài được mang vào Singapore. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp nhất định thu nhập nước ngoài phải đóng thuế:

  • Thu nhập được nhận tại Singapore qua những quan hệ hợp tác trong Singapore
  • Việc làm tại nước ngoài liên quan tới việc làm tại Singapore. Có nghĩa là, bạn cần phải đi nước ngoài vì đây là một phần của công việc.
  • Bạn được nhận làm bên ngoài Singapore, đại diên cho Chính phủ Singapore

  Lời khuyên để tiếp kiệm tiền thuế

  • Dân cư trú có đủ điều kiện để được miễn giảm thuế cho thu nhập có thể đánh thuế. Bạn có thể được miễn giảm từ thuế để hỗ trợ cho vợ, nuôi con, etc.
  • Bạn có thể yêu cầu bồi thường chi phí từ thu nhập làm việc của bạn; hưởng việc miễn giảm thuế cho những hoạt động từ thiện.
  • Với đề án không thường trú (Not Ordinarily Resident Scheme), bạn có thể hưởng giảm thuế theo Thời gian phân bổ cho thu nhập ở Singapore (Time Apportionment of Singapore employment income) hoặc Miễn thuế phần đóng góp của doanh nghiệp vào quỹ lương hưu ở nước ngoài, hoặc cả hai.
  • Nếu bạn làm việc cho công ty nước ngoài và cần phải đi nước ngoài vì công việc, bạn có thể hưởng lợi ích trả thuế thu nhập theo khoảng thời gian bạn có mặt tại Singapore theo Đề án đại diện khu vực (Area Representative Scheme)
  • Với hiệp định tránh đánh thuế 2 lần đã được kí kết bởi Singapore, thu nhập của bạn sẽ không bị đánh thuế 2 lần tại Singapore và quê nhà của bạn.
 12. 12
  Thuế thặng dư vốn, Thuế tài sản thừa kế, thuế tài sản

  Singapore không đánh thuế vào lợi nhuận khi bán tài sản và có hiệu lực từ năm 2008; Singapore hủy bỏ luật thuế tài sản thừa kế (loại thuế mà bạn phải trả khi qua đời và để lại tài sản)

  Singapore không đánh thuế thặng dư vốn vào những lợi nhuận đầu tư cá nhân liên quan đến tài sản thực, ví dụ như nhà cửa, tài sản tài chính ví dụ như cổ phần và trái phiếu hoặc tài sản vô hình.

 13. 13
  Nộp bản kê khai thuế thu nhập cá nhân

  Ai phải nộp bản kê khai thuế thu nhập cá nhân?

  • Nếu bạn là cư dân tại đây/Thẻ đi làm/Thẻ doanh nhân (Employment pass/PEP/Entrepass)
  • Nếu thu nhập hằng năm của bạn trong năm 2010 tại Singapore trên S$22,000
  • Nếu bạn nhận được lá thư từ Cơ quan Thuế vụ Singapore mời bạn nộp thuế thu nhập cá nhân. Điều này không liên quan đến số thu nhập hằng năm của bạn vào năm trước.

  Trách nhiệm của doanh nghiệp:
  Công ty phải gửi Form IR8A hoàn chỉnh tới nhân viên, trong đó cho thấy các khoản thù lao và các phúc lợi khác trong năm trước, trước ngày 1 tháng 3.

  Hạn nộp thuế thu nhập cá nhân:

  Theo luật bắt buộc phải nộp bản kê khai thuế thu nhập cá nhân hằng năm tới IRAS trước ngày 15 tháng 4 năm 2011. IRAS thi hành nghiêm ngặt các yêu cầu liên quan tới việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Hãy thực hiện đầy đủ để tránh nộp phạt hay bị khởi tố.

  Thu nhập được tính theo năm trước, kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Bạn sẽ phải nộp đơn thuế hằng năm của bạn trước ngày 15 tháng 4 năm sau. Nếu bản kê khai thuế không được gửi trước ngày 15/4, IRAS có thể sẽ làm đánh giá để ước tính riêng. Bạn có thể nhận được hóa đơn tính thuế thu nhập của mình từ tháng 5 đến tháng 8

  Thanh toán nợ thuế thu nhập cá nhân:
  Trả thuế của bạn: Đăng kí 12 tháng không lãi suất của GIRO để trả thuế thu nhập của bạn theo kì. Nếu không, bạn sẽ phải trả toàn bộ số tiền trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được hóa đơn.

  Nếu thuế không được trả đúng hạn, phí phạt 5% và phạt bổ sung 1% mỗi tháng, tối đa là 12% (tổng cộng là 17%) sẽ được áp dụng. Thêm vào đó, IRAS cũng sẽ:

  • Phạt thêm 1% mỗi tháng, tối đa 12% trên thuế chưa trả bất kỳ cho mỗi tháng chưa trả thuế.
  • Hướng dẫn chủ của người đóng thuế trừ đi những khoản thuế chưa thanh toán từ lương của anh ta.
  • Chỉ đạo ngân hàng của người đóng thuế, người thuê nhà, hoặc một bên thứ 3 để trả những khoản thuế chưa đóng cho IRAS từ những khoản tiền giữ cho người đóng thuế hoặc vì anh ta
  • Hạn chế người đóng thuế rời khởi Singapore
  • Thực hiện theo pháp luật đối với người đóng thuế

  Phản hồi tới Thông báo định giá (NOA)

  Nếu cá nhân không đồng ý với mức định giá được nêu, anh ta/cô ta phải gửi thư phản đối trong vòng 30 ngày từ ngày nhận được Thông báo định giá; nếu không thì mức định giá sẽ tự động là kết quả cuối cùng.

  Cần trợ giúp để nộp tổng hợp và nộp thuế thu nhập cá nhân?

  Alpha có thể hỗ trợ bạn trong việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Dịch vụ làm thuế thu nhập cá nhân bao gồm

  • Đăng kí người đóng thuế mới
  • Chuẩn bị và nộp bản kê khai thuế thu nhập cá nhân dựa trên thu nhập của bạn và xác định những khoản khẩu trừ và miễn giảm có thể dành cho bạn
  • Yêu cầu kéo dài hạn nộp, nếu cần
  • Chuẩn bị đơn IR8A/IR21 dành cho nhân viên
  • Dự trù và tư vấn thuế
NgưỜi không thưỜng trú
 1. 1
  Trường hợp nhân viên là người không thường trú

  Thu nhập của một người không thường trú tại Singapore phải trả cao hơn:

  • 15% trên tổng số thu nhập trước khấu trừ (không trừ miễn giảm cá nhân hay phần góp vào quỹ tiết kiệm), hoặc
  • Thuế tương ứng với thuế của cư dân trong nước
 2. 2
  Phí giám đốc, phí tư vấn và các loại thu nhập khác

  Thu nhập từ những nguồn khác (trừ khi được miễn giảm) sẽ phải đóng thuế theo tỷ lệ cố định là 20% ở thời điểm hiện tại. Có một ngoại lệ dành cho thu nhập của người không lưu trú (trừ giám đốc hay nghệ sĩ), những người không làm việc tại Singapore trong hơn 60 ngày trong năm.

 3. 3
  Đề án không thường trú (NOR)

  Đề án không thường trú (NOR) mở rộng đãi ngộ về thuế cho các cá nhân đủ điều kiện trong thời gian 5 năm ấn định, với điều kiện là những cá nhân này hội đủ các điều kiện sau:

  • Cá nhân này không được thường trú tại Singapore trong 3 năm liên tiếp trước khi anh ta đủ điều kiện cho đề án không thường trú, và
  • Cá nhân này phải là dân thường trú để đóng thuế trong năm mà anh ta muốn đăng kí xét duyệt đề án không thường trú và phải làm việc cho công ty của Singapore.

  Nếu bạn hội đủ các điều kiện trên và được cấp giấy phép NOR, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi thuế sau đây:

  • Giảm thuế theo thời gian phân bổ
  • Có thể áp dụng nếu bạn đi công tác ít nhất 90 ngày bên ngoài lãnh thổ Singapore và nhận được thu nhập hằng năm ít nhất là S$160,000 từ công ty tại Singapore trong năm trước. Bạn sẽ chỉ phải trả thuế thu nhập theo phần thu nhập tương ứng với thời gian bạn ở Singapore (bao gồm các loại phúc lợi có hiệu lực từ năm 20## ngoại trừ phí giám đốc và những loại thuế thu nhập khác tại Singapore mà công ty bạn phải trả trực tiếp hay gián tiếp)
  • Miễn thuế cho việc đóng góp của công ty cho Quỹ lương hưu nước ngoài không bắt buộc hoặc chương trình an sinh xã hội.
  • Áp dụng nếu bạn nhận được thu nhập hàng năm thấp nhất là S$160,000 từ công việc tại Singapore trong năm trước. Phần đóng góp của công ty cho quỹ lương hưu nước ngoài không bắt buộc hay chương trình an sinh xã hội cho dân cư không thường trú tại Singapore được miễn thuế theo số liệu NOR, được tính toán từ phần đóng góp của công ty cho CPF của công dân Singapore theo đạo luật CPF và công ty không yêu cầu khấu trừ cho phần đóng góp này.

  Đề án đại diện khu vực:

  Với đề án này, một đại diện khu vực được tính thuế tại Singapore theo phần trăm tổng thù lao tương ứng với số ngày người đó làm việc tại Singapore trong năm. Tuy nhiên, các phúc lợi bằng hiện vật tại Singapore đều được tính thuế đầy đủ.

  Để đủ tư cách trở thành một Đại diện khu vực, bạn phải hội đủ các điều kiện sau đây:

  • Bạn làm việc trong văn phòng đại diện của một công ty không thường trú
  • Bạn được sắp xếp làm việc tại Singapore vì lý do thuận lợi địa lý
  • Bạn được yêu cầu đi lại vì bạn làm việc cho công ty nước ngoài
  • Lương của bạn được công ty nước ngoài trả và không tính vào cơ sở chính thức tại Singapore.

  Với Đề án đại diện khu vực, dù cho bạn sống ở Singapore ít hơn 183 ngày vì yêu cầu di chuyển, bạn vẫn sẽ được xem là cư dân thường trú cho mỗi năm, nếu bạn làm việc liên tục trong khoảng thời gian ít nhất 183 ngày trong giữa 2 năm (nhượng quyền hành chính 2 năm) hoặc nếu bạn làm việc tại Singapore 3 năm liên tiếp (nhượng quyền hành chính 3 năm)

  Hợp đồng kép:  

  Nếu bạn đang làm việc cho một tập đoàn các công ty, có khả năng bạn sẽ có một hợp đông riêng về việc phải làm hoàn toàn bên ngoài Singapore (đặc biệt các công ty không thường trú) nhằm loại trừ thu nhập từ bên ngoài khỏi việc trả thuế tại Singapore.

  IRAS sẽ luôn đặt vấn đề về việc liệu các công việc được thực hiện trong hay ngoài Singapore đã thực sự tách ra hay đây là biện minh thương mại và kinh tế đối với những hợp đồng kép. Vì vậy, những điểm này sẽ được cân nhắc để đánh giá xem những công việc khác nhau có hợp lệ hay không. Hy vọng rằng, những ai có lý do chính đáng cho việc chia đôi hợp đồng sẽ đủ điều kiện cho Đề Án Không thường trú (xem bên dưới). Với lý do này, có thể thấy trước rằng IRAS sẽ xem xét kĩ lưỡng hợp đồng kép đã được thực hiện sau khi ra mắt đề án không thường trú vào năm 2003.

 4. 4
  Thư bảo đảm

  Một người nước ngoài được một doanh nghiệp nước ngoài thuê (ví dụ văn phòng đại diện hoặc cơ sở không đăng kí tại Singapore) được yêu cầu phải cung cấp thư bảo đảm từ một ngân hàng trong nước hoặc từ một công ty hữu hạn được thành lập tại Singapore để kiểm soát số thuế ước tính trong năm tới. Nếu không có thư bảo đảm gửi tới IRAS, họ sẽ gửi bản kiểm tra đánh giá tạm ứng cho bạn.

 5. 5
  Nếu bạn rời khỏi Singapore hay đổi việc

  Nếu bạn sắp rời khỏi Singapore hoặc đổi một công việc khác nhưng vẫn ở Singapore, công ty hiện tại của bạn cần phải thông báo tới IRAS và chắc chắn rằng bạn thanh toán tất cả những khoản thuế trước khi bạn đi. Quy trình này gọi là thanh toán thuế. Nếu bạn vẫn còn cổ phiếu hiện hành hoặc giải thưởng trong tay chưa được nhận, bạn cũng sẽ được tính lợi nhuận từ cổ phiếu và giải thưởng trong lúc thanh toán thuế

 6. 6
  Thanh toán thuế cho nhân viên không phải công dân Singapore

  Đơn IR21 phải được hoàn thành ít nhất 1 tháng trước khi nhân viên không phải công dân Singapore dừng công việc tại đây (bao gồm cả đi nước ngoài) hoặc lên kế hoạch rời khỏi Singapore hơn 3 tháng. Công ty không thi hành có thể chịu phạt không vượt qua $1,000 và thuế chưa trả của nhân viên, nếu có.

 7. 7
  Cần hỗ trợ để tổng hợp thuế thu nhập cá nhân?

  Alpha có thể hỗ trợ bạn trong việc tổng hợp thuế thu nhập cá nhân của bạn tại Singapore. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Đăng kí người đóng thuế mới
  • Chuẩn bị và nộp các văn bản kê khai thuế thu nhập dựa trên thu nhập của bạn và xác định những việc miễn giảm và khấu trừ có thể có của bạn
  • Yêu cầu gia hạn hạn nộp, nếu cần thiết
  • Chuẩn bị đơn IR8A/IR21 cho nhân viên
  • Dự trù và tư vấn thuế

Disclaimer: The information contained in this website is for general reference only. While all reasonable care has been taken in the preparation of this information, Alpha cannot accept any liability for any action taken as a result of reading its contents without further consulting us with regard to all relevant factors.