Phát triển ứng dụng phần mềm

Bạn đang tìm cách nâng cao và sắp xếp hợp lý hoạt động doanh nghiệp bằng công nghệ thông tin? Chúng tôi có thể đưa ra những phần mềm giúp công ty của bạn làm giảm thời gian nhân lực và chi phí, từ đó tăng hiệu quả làm việc của doanh nghiệp. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đưa ra hệ thống phần mềm cho bạn. Với cách này, phần mềm sẽ giúp công ty bạn rất nhiều.

Chúng tôi phát triển phần mềm cho khách hàng từ những lĩnh vực chuyên môn như xây dựng và thi công, in ấn và sản xuất và hơn thế nữa.

Mỗi một phần mềm được làm riêng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và tư vấn viên về phần mềm của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh của từng ngành công nghiệp.

Dưới đây là những phần mềm chính trong Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp của chúng tôi (BSS)

 1. 1
  A-Invoice

  A-Invoice được thiết kế để giúp công ty của bạn tạo ra bảng báo giá, hóa đơn và theo dõi việc trả tiền trực tuyến.

  Một vài lợi ích khi dùng A-Invoice bao gồm:

  • Hệ thống quản lý khách hàng
  • Theo dõi bảng báo giá và hóa đơn ngay lập tức
  • Hệ thống nhắc nhở
  • Công cụ in hóa đơn

  Liên lạc với chúng tôi cho việc dung thử A-Invoice và thử hệ thống A-Invoice của chúng tôi.

 2. 2
  Hệ thống quản lý dự án (PMS)

  Hệ thống quản lý dự án (PMS) theo dõi và quản lý thời gian của dự án cũng như nguồn tài nguyên được phân phối cho nó. Bạn cũng có thể biết nguồn tài nguyên phân phối cho dự án được tận dụng thế nào, và tìm ra Tỷ lệ hoàn vốn  đầu tư (ROI) cho các nguồn tài nguyên đã được sử dụng.

  Một vài những lợi ích cho việc dùng Hệ thống quản lý dự án bao gồn:

  • Đảm bảo nguồn tài nguyên của bạn không bao giờ bị sử dụng quá nhiều hoặc quá ít.
  • Giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tình trạng hiện nay để đưa ra dự đoán hợp lý cho dự án.
  • Hệ thống nhắc nhở cho những thành phần quan trọng

  Để biết thêm về hệ thống quản lý dự án của chúng tôi (PMS), liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay.

 3. 3
  Hệ thống điều khiển hoạt động (OCS)

  Hệ thống điều khiển hoạt động (OCS) được thiết kế để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty có đường dây sản xuất. Vì hệ thống sẽ sắp xếp toàn bộ hoạt động một cách hợp lý và theo dõi toàn bộ quy trình làm việc; cho phép bạn giám sát và quản lý toàn bộ tình trạng hoạt động qua màn hình vi tính.

  Một vài lợi ích khi sử dụng hệ thống điều khiển hoạt động (OCS)

  • Theo dõi và quản lý hoạt động theo tốc độ xử lý của máy tính
  • Sắp xếp toàn bộ hoạt động
  • Thông báo khi có vấn để xảy ra trong quá trình hoạt động

  Để biết thêm về hệ thống điều khiển hoạt động (OCS), liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay.