Thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật, tất cả những công ty đã đăng ký tại Singapore đều phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hằng năm theo Form C cho IRAS.

Cách thức làm việc

Alpha cung cấp dịch vụ khai thuế doanh nghiệp cạnh tranh tại Singapore với mục đích chuẩn bị những tài liệu cần thiết và nộp tờ khai thuế thu nhập hằng năm.
Dịch vụ Khai thuế Doanh nghiệp hằng năm bao gồm (nhưng không giới hạn) những dịch vụ kế toán dưới đây:

 • Bảng tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chuẩn bị tờ khai báo thuế cho doanh nghiệp
 • Chuẩn bị bản Báo cáo của hội đồng quản trị
 • Chuẩn bị đệ trình văn bản Form C/C-S
 1. Báo cáo hội đồng quản trị/Kiểm toán

  Hầu hết những công ty tư nhân được miễn thuế tại Singapore không cần phải thông qua kiểm toán nếu họ thõa được những điều kiện nhất định.

  Những công ty được miễn thuế là những công ty tư nhân không có cổ đông doanh nghiệp, có ít hơn 20 cổ đông tư nhân, và với doanh thu ít hơn 5 triệu đô Singapore cho một năm kế toán. Các công ty này có thể nộp Bản báo cáo của Hội đồng quản trị (Bản kê khai chưa qua kiểm toán) cho bản khai thuế thu nhập hằng năm của họ. Những công ty không sinh lời cũng được miễn nộp bản kê khai kiểm toán.

  Tất cả những công ty khác đều phải chỉ định một kiểm toán viên trong vòng 3 tháng thành lập và chuẩn bị để nộp những biên bản kê khai cho ACRA và IRAS. Những biên bản này phải được kiểm toán hằng năm.

  Alpha cung cấp toàn bộ dịch vụ kế toán, bao gồm chuẩn bị bản kê khai chưa qua kiểm toán cho những doanh nghiệp tư nhân được miễn và cung cấp dịch vụ kiểm toán thông qua những đối tác kiểm toán của chúng tôi. Những dịch vụ kiểm toán bao gồm kiểm duyệt số liệu kế toán, hướng dẫn nội bộ và chuẩn bị bản báo cáo kiểm toán chiếu theo Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính của Singapore.

 2. ECI

  ECI (Estimated Chargeable Income) là Thu nhập chịu thuế ước lượng. Đó là thu nhập chịu thuế của công ty được định lượng cho một năm đánh giá (Year of Assessment). IRAS, cơ quan thuế của Singapore, yêu cầu tất cả các công ty nộp bản ECI trong vòng 3 tháng sau khi năm tài chính của công ty kết thúc. Một công ty không có thu nhập vẫn phải nộp bản ‘NIL’ ECI.

  Hiểu về Thu nhập chịu thuế ước lượng

  Các công ty công khai số liệu doanh thu cho mỗi YA trong bản kê khai thuế thu nhập (Form C). Từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, các công ty được yêu cầu phải kê khai doanh thu trong đơn ECI. Thông tin về doanh thu của doanh nghiệp là một trong những số liệu kinh tế chủ yếu được dùng cho việc hình thành các chính sách, cũng như đánh giá thường xuyên về tình hình phát triển và hiệu suất làm việc của các doanh nghiệp và cả ngành công nghiệp.
  Nhu cầu về tổng hợp dữ liệu kinh tế thường xuyên và đúng thời điểm trong thời thế kinh tế thay đổi nhanh chóng trong những năm gần đây cũng tăng lên; thay vì lạm dụng những bản báo cáo khảo sát phụ về doanh nghiệp thì tổng hợp những dữ liệu kinh tế qua những kênh có sẵn như đơn ECI hiệu quả và ít tốn kém hơn.

  Khi bản kê khai kiểm toán không có sẵn, bạn có thể tham khảo bản kê khai của ban quản lý công ty để kê khai con số doanh thu. Nếu con số doanh thu dựa trên bản kê khai kiểm toán khác với con số đã được ghi trong đơn ECI, và không có sự thay đổi gì trong đơn ECI, bạn không cần phải thay đổi số liệu doanh thu.

  Đối tượng cần nộp

  Một công ty cần phải cung cấp ECI trong vòng 3 tháng sau khi năm tài chính của họ kết thúc, cả khi thu nhập chịu thuế ước tính của công ty bằng 0, họ vẫn phải nộp đơn NIL ECI.

  Lợi ích của việc đệ trình ECI

  IRAS cung cấp phương thức trả tiền linh hoạt cho các công ty nộp báo cáo ECI của họ sớm. Họ có thể trả góp tiền thuế. Báo cáo ECI được nộp càng sớm thì số lần được trả góp càng nhiều. Ví dụ, những công ty nộp trực tuyến báo cáo ECI của họ vào ngày 26 của tháng ngay sau khi năm tài chính của họ kết thúc, có thể trả góp thuế trong 10 kỳ. Nếu đơn ECI được nộp vào ngày 26 của tháng thứ 2 sau khi năm tài chính kết thúc, công ty có thể trả góp thuế trong 8 kỳ, và sẽ là 6 kỳ cho những công ty nộp ECI của họ vào ngày 26 của tháng thứ 3.

  Khi không nộp ECI

  Khi 3 tháng gia hạn kết thúc và công ty không tuân theo những quy định trên, IRAS sẽ gửi một bản Thông báo đánh giá (Notice of Assessment – NOA) dựa trên ước lượng của họ về thu nhập của công ty đó. Sau đó, các công ty này sẽ có 1 tháng kể từ ngày nhận được NOA để đệ thư phản đối nếu công ty không đồng ý với kết quả định giá của IRAS. Nếu không, NOA sẽ được coi là kết quả cuối cùng dù cho có sự khác nhau trên thông tin của doanh thu trong Form C và biên bản được nộp ngay sau đó.

 3. GST

  Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tương tự như thuế giá trị gia tăng (VAT) của nhiều nước trên thế giới, là thuế tiêu thụ nhắm vào các hàng hóa và dịch vụ trong nước. Hiện nay thuế suất là 7%.

  GST được miễn cho việc kinh doanh buôn bán và cho thuê bất động sản khu dân cư và hầu hết các dịch vụ tài chính. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ quốc tế đều được miễn GST. Các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ đã đăng kí với cục thuế Singapore sẽ có trách nhiệm đánh thuế GST lên các sản phẩm của mình. Về việc nhập khẩu hàng hóa, thuế GST sẽ được thu bởi Hải Quan Singapore tại nơi hàng hóa được nhập vào Singapore.

  Nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ có thu nhập hằng năm vượt quá hoặc có thể vượt quá 1 triệu đô Singapore phải đăng kí với Cục thuế Singapore. Các nhà cung cấp có thu nhập không quá 1 triệu đô Singapore có thể tình nguyện đăng kí với cục thuế nếu việc này có lợi cho doanh nghiệp. Những đăng kí như vậy có được thông qua hay không phải dựa trên quyết định của Kiểm soát viên cục Thuế. Một khi đăng kí tình nguyện, nhà cung cấp phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý và duy trì đăng kí trong ít nhất 2 năm.

  Thuế hàng hóa và dịch vụ Singapore (GST) là gì?

  Singapore GST là loại thuế tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ tại Singapore và nhập khẩu hàng hóa vào Singapore. Thuế suất GST hiện tại là 7%.

  Những hàng hóa và dịch vụ nào thì chịu thuế GST?

  Tất cả những hàng hóa và dịch vụ bị đánh thuế và được biết như nguồn cung chịu thuế. Tuy nhiên, một vài khoản được luật Singapore đặc biệt miễn giảm. Những khoản được miễn bao gồm các dịch vụ tài chính, và hoạt động kinh doanh buôn bán và cho thuê các khu dân cư.

  Khi nào thì bắt buộc phải đăng kí?

  Doanh nghiệp của bạn sẽ phải đăng kí để nộp thuế GST khi thu nhập hằng năm của bạn vượt quá hoặc có thể vượt quá 1 triệu đô Singapore từ việc bán các hàng hóa và dịch vụ chịu thuế. Yêu cầu này sẽ được miễn nếu hầu hết các hàng hóa và dịch vụ của bạn xuất khẩu hoặc được cung cấp từ nước ngoài (“hang hóa thuế suất 0%”)

  Tôi có thể  tự chọn đăng kí được không?

  Bạn cũng có thể đăng kí với Kiểm soát viên GST để thu thuế GST một cách tình nguyện. Việc phê duyệt đăng kí như vậy theo ý của Kiểm soát viên của cục Thuế. Một khi đã được phê duyệt, bạn phải tiếp tục đăng kí trong ít nhất 2 năm.

  Tại sao tôi nên đăng kí?

  • Hầu hết các doanh nghiệp đăng kí GST để đăng kí hoàn thuế GST khi họ mua hàng hóa cho việc kinh doanh
  • Khi số tiền thuế GST phải trả vượt quá số tiền GST đã thu, số chênh lệch có thể đăng kí hoàn thuế với cục Thuế Singapore IRAS (GST Refund)
  • Khi thuế suất tăng lên, doanh nghiệp có thể đăng kí nộp thuế tình nguyện để lấy lại phần thuế suất GST phải trả khi mua hàng hóa kinh doanh.

  Ai có thể đăng kí?

  • Doanh nghiệp tư nhân
  • Đối tác kinh doanh
  • Đối tác kinh doanh trách nhiệm hữu hạn
  • Công ty
  • Các câu lạc bộ, đoàn thể, công ty quản lý hoặc các tổ chức
  • Các tổ chức phi lợi nhuận
  • Ủy ban luật pháp
  • Cơ quan chính phủ

  Thế nào là “Doanh thu chịu thuế”?

  “Doanh thu chịu thuế” là tổng giá trị tiền bán các hàng hóa chịu thuế mà được mua tại Singapore (không tính GST) cho việc kinh doanh hoặc xúc tiến kinh doanh của doanh nghiệp. Cái này bao gồm giá trị của các hàng hóa chịu thuế tiêu chuẩn (7%) và hàng hóa thuế suất 0% nhưng không bao gồm những hàng hóa được miễn thuế, hàng hóa ngoài phạm vi ảnh hưởng (hàng hóa mua và vận chuyển bên ngoài Singapore) và việc buôn bán tài sản vốn.

  Đối với mục đích xác định trách nhiệm của bạn với việc đăng kí GST, những dịch vụ quốc tế được miễn thuế theo Mục số 21(3) – Đạo luật GST cũng phải được loại trừ khỏi tổng số hàng hóa chịu thuế của bạn.

  Trách nhiệm đăng kí khi tôi bắt buộc đăng kí GST?

  Bạn sẽ phải đăng kí GST khi doanh thu chịu thuế hằng năm của bạn vượt quá 1 triệu đô Singapore hoặc bạn đang sản xuất hàng hóa chịu thuế và doanh thu chịu thuế hằng năm của bạn có thể sẽ vượt quá 1 triệu đô.

  Làm cách nào để xác định trách nhiệm phải đăng kí của tôi?

  Bạn có thể xác định trách nhiệm của mình khi đăng kí GST dựa trên góc nhìn về tương lai hay quá khứ. Bảng dưới đây sẽ tóm tắt trách nhiệm của bạn, thông báo về việc đăng kí và ngày đăng ký có hiệu lực dưới 2 góc nhìn:

  (A) Góc nhìn quá khứ (B) Góc nhìn tương lai
  Bạn sẽ phải đăng kí nếu: Cuối bất cứ kỳ quý nào, nếu tổng giá trị của các nguồn cung cấp chịu thuế của bạn tại Singapore trong quý đó và 3 quý trước đó đã vượt quá 1 triệu đô Singapore. Nếu bạn cho rằng hàng hóa chịu thuế trong 4 quý tới giá trị sẽ không vượt quá 1 triệu đô, bạn sẽ không cần phải đăng kí.

  Tuy nhiên, nếu nguồn cùng cấp chịu thuế của bạn có giá trị vượt quá 1 triệu đô trong 4 quý tiếp theo, kiểm soát viên sẽ lùi ngày đăng kí GST của bạn.

  Trong bất kì thời gian nào, nếu có những lý do hợp lý để tin rằng tổng giá trị nguồn cung cấp chịu thuế của bạn trong 12 tháng tiếp theo sẽ vượt quá 1 triệu đô (Bạn phải đang đánh thuế hàng hóa của mình dưới mức cơ bản này; nếu không bạn nên đăng kí thuế tình nguyện)
  Bạn phải đăng kí GST: Trong vòng 30 ngày cuối của quý liên quan* Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn dự đoán doanh thu chịu thuế cho 12 tháng tiếp theo sẽ vượt quá 1 triệu đô.
  Ngày đăng kí của bạn sẽ là: Vào cuối tháng tiếp theo của tháng có ngày 30 30 ngày cuối cùng kể từ ngày bạn dự đoán.

  *Một quý bao gồm 3 tháng có ngày cuối cùng vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 hoặc tháng 12.

  Ghi chú: Bạn nên bắt đầu tính thuế GST từ ngày bạn đăng kí GST. Những hàng hóa mua hoặc nhập khẩu phải trả GST đều có thể được đăng kí hoàn thuế kể từ ngày này trở đi.

  Tôi là một thương nhân nước ngoài và chưa thành lập công ty tại Singapore nhưng tôi kinh doanh hàng hóa chịu thuế. Tôi có thể đăng kí GST không?

  Một thương nhân nước ngoài có hợp đồng kinh doanh buôn bán tại Singapore có thể đăng kí dưới tên riêng của người đó. Thương nhân này phải chỉ định một đại lý trong nước chịu trách nhiệm cho những vấn đề về GST, ví dụ: thu thuế GST khi mua những mặt hàng chịu thuế nội địa hoặc nộp báo cáo thu thuế đúng hạn, vân..vân…

  Đối với thương nhân nước ngoài chỉ định đại lý trong nước, giấy ủy quyền phải được nộp chung với Form đăng kí GST F1 “Đăng kí nộp thuế GST”. Nếu có sự thay đổi về đại lý, thương nhân phải nộp một giấy ủy quyền khác để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ.

  Có chương trình nào về GST hỗ trợ các doanh nghiệp hay không?

  Để tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, Singapore có một vài chương trình hỗ trợ liên quan đến thuế GST. Các chương trình này thường được dùng để giảm bớt dòng tiền cho các doanh nghiệp.

  Đề án hỗ trợ thuế hàng hóa và dịch vụ.

  Doanh nghiệp sẽ được nhận một khoản trợ cấp để làm giảm các chi phí liên quan đến việc trở thành doanh nghiệp đăng kí GST. Một doanh nghiệp đã đăng kí GST có thể thu thuế GST và xin đăng kí hoàn lại thuế GST cho những hàng hóa chịu thuế đã mua

  Đề án xuất khẩu chính (MES)

  Các nhà xuất khẩu chính có thể cải thiện dòng tiền của họ bằng cách hoãn lại việc thanh toán GST cho hàng hóa nhập khẩu, nhưng hàng hóa chủ yếu dành cho việc tái xuất khẩu ra khỏi Singapore.

  Đề án cấp phép nhà kho

  Biến nhà kho của bạn trở thành một nhà kho được cấp phép để lưu trữ hàng hóa chịu thuế. Trong nhà kho được cấp phép này, thuế nói chung và GST sẽ được hoãn thanh toán đến khi hàng hóa được bán ra tại Singapore.

  Đề án nhà kho có thuế suất GST 0% (ZGS)

  Doanh nghiệp có thể biến nhà kho của họ thành nhà kho có thuế suất GST 0% để giảm thiểu các thủ tục và bỏ qua quá trình GST

  Cách thức làm việc

  Alpha cung cấp dịch vụ làm thuế GST để hỗ trợ quá trình nộp thuế mà vẫn đúng theo thủ tục. Tư vấn viên của chúng tôi có thể giúp bạn những việc sau đây

  I. Đăng kí GST: Chúng tôi sẽ thay mặt bạn đăng kí GST với cục thuế Singapore (IRAS) và giải đáp các thắc mắc liên quan đến quá trình đăng kí

  II. Nộp thuế GST: Chúng tôi sẽ đánh giá việc ảnh hưởng của đăng kí thuế GST cho công ty và khách hàng của bạn. Dựa trên các đánh giá này, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn chu kỳ nộp GST tối ưu dành riêng cho công ty của bạn. Alpha cung cấp kì nộp thuế theo tháng, theo quý và theo nửa năm. Dịch vụ của tôi bao gồm việc tư vấn về các vấn đề pháp lý cũng như các ưu đãi từ chính phủ dành cho việc đăng kí tự nguyện.

Hệ thống thuế và thuế ưu đãi trở thành yếu tố chủ yếu quyết định vị trí của một doanh nghiệp hoặc một công ty. Singapore, ngoài việc có chế độ thuế doanh nghiệp cạnh tranh nhất trong số những quốc gia phát triển toàn cầu, cũng được công nhận có nhiều hiệp ước thuế với những nền kinh tế láng giềng. Vì vậy, như một lẽ dĩ nhiên, Singapore thu hút doanh nghiệp và đầu tư với những chính sách doanh nghiệp chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới và thuế suất cạnh tranh.

Với những lý do trên, Singapore trở thành địa điểm đầu tiên trên thế giới để khởi nghiệp, từ gần bờ đến xa bờ. Không giống như những trung tâm tài chính quốc tế thường xuyên phải đấu tranh với OECD, Singapore là trung tâm tài chính được đánh giá cao và công nhận với luật pháp, sự minh bạch và tiêu chuẩn quốc tế của mình.

Thuế suất doanh nghiệp của Singapore là 17%. Thuế suất có hiệu lực thực ra thấp hơn vì các công ty hầu hết được miễn thuế một phần và thậm chí được miễn nhiều hơn đối với các công ty mới mở. Với mạng lưới hiệp ước thuế nhân đôi rông lớn và sự miễn thuế lợi nhuận thu được từ  các khoản đầu tư, đã biến Singapore là một điểm đến thu hút cho các chủ đầu tư đến mở doanh nghiệp tại đây.

 1. 1
  Miễn thuế cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp đủ điều kiện

  Chế độ thuế của Singapore nhận thức được tầm quan trọng của chu kì tiền mặt thư thả cho những công ty mới khởi nghiệp trong năm đầu tiên hoạt động của họ, vì thế, hệ thống này hỗ trợ mở rộng dưới dạng miễn thuế đáng kể cho công ty của dân cư trú.

  Điều kiện

  • Tối đa 20 cổ đông tư nhân
  • Trong trường hợp có cổ đông doanh nghiệp, phải có ít nhất một người
  • Một công ty không đủ điều kiện để miễn thuế cho doanh nghiệp mới khởi nghiệp sẽ được miễn thuế một phần
 2. 2
  Áp dụng với tất cả các công ty mới có không quá 20 cổ đông tư nhân hay ít nhất một cổ đông là một cá nhân được lợi và trực tiếp nắm giữ 10% cổ phiếu thường đã được phát hành của công ty
  Tem công chứng (Giao dịch chọn lọc)
  Thuế suất:
  Cổ phiếu Giá trị tài sản ròng $0.2 trong mỗi $100 hay một phần từ đó
  Bất động sản (Nhà đất)* $180,000 đầu tiên của giá mua hay Giá trị Thị trường (cao hơn)

  $180,000 tiếp theo của giá mua hay Giá trị Thị trường (cao hơn)

  Không có thêm khoản nào khác

  1%

  2%

  3%

  Cho thuê bất động sản Cho thuê hằng năm hay tiền công $1,000 hoặc ít hơn.

  Thuê hằng năm hay tiền thưởng khác cao hơn $1,000 và có kì hạn:

  • Ít hơn 1 năm
  • Trong vòng 1 đến 3 năm
  • Vượt quá 3 năm hay không kì hạn
  Được miễn

  0.4%
  0.8%
  1.6%

  *Tem công chứng của người bán vào khoảng 16%, 12%, 8% và 4% cũng được áp dụng cho tài sản dân cư được mua vào hay sau ngày 14 tháng 1 năm 2011 và được xử lý trong vòng 1,2,3 hay 4 năm sau khi mua tương ứng theo thứ tự % trên.
  Thuế bất động sản (Giao dịch chọn lọc)
  Bất động sản công nghiệp, thương mại và cho thuê 10% của giá trị hằng năm
 3. 3
  Xác định thu nhập chịu thuế

  Các công ty tại Singapore phải chuẩn bị bản kê khai tài chính của họ theo tiêu chuẩn Báo cao Tài chính Singapore (FRS), bản kê khai này tương tự với tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), được ban hành bởi Hội đồng tiêu chuẩn Kế toán quốc tế (IASB). Những lợi nhuận từ kế toán sẽ được điều chỉnh dựa trên luật thuế Singapore để kết luận lợi nhuận chịu thuế.

  Các công ty phải chuẩn bị bản kê khai tài chính của họ theo đơn vị tiền tệ mà họ đang sử dụng. Những công ty mà giao dịch không phải bằng đô la Singapore thì phải chuẩn bị bản kê khai của họ theo đúng loại tiền tệ đó. Chi phí yêu cầu công ty chịu hoàn toàn và dành riêng cho thu nhập sản xuất để được trừ thuế, nếu không sẽ không được công nhận (ví dụ: phương tiện mô tô phi thương mại, chi phí xây dựng)

 4. 4
  Trừ lãi suất

  Lãi có thể khấu trừ khi nó liên quan tới quỹ vay mượn dành cho mục đích sản xuất thu nhập. Không có luật cho công ty có ít vốn đăng kí và có nhiều nợ tại Singapore.

 5. 5
  Hàng hóa trong kho

  Không có phương pháp định giá tiêu chuẩn theo luật thuế thu nhập nội địa. Vì vậy, IRAS thường chấp nhận phương pháp định giá theo FRS.

 6. 6
  Lợi nhuận và lỗ vốn từ việc bán tài sản

  Lợi nhuận từ việc bán tài sản hay lỗ vốn đều không phải chịu thuế hay bị khấu trừ tại Singapore. Lợi nhuận từ tài sản không tùy thuộc vào thuế thu nhập. Tương tự vậy, chi phí từ tài sản không bị khấu trừ theo thuế thu nhập. IRAS sẽ theo dõi bằng chứng giao dịch để xác định xem lợi nhuận là từ việc bán tài sản hay là lợi nhuận từ buôn bán – khoản liên quan đến thuế thu nhập.

 7. 7
  Trợ cấp vốn

  Thay vì kế toán khấu hao, trợ cấp vốn được cấp cho nhà xưởng, máy móc cần thiết dùng cho buôn bán và kinh doanh. Hầu hết những tài sản cố định đều đủ tiêu chuẩn cho 3 năm khấu hao thuế theo đường thẳng. Những khoản ít hơn (với giá không quá S$1,000 mỗi vật) có thể khấu hao thuế toàn bộ, tùy thuộc vào khoản bồi thường S$30,000 mỗi năm.  Những trang thiết bị khác (ví dụ như máy tính, máy móc kĩ thuật tự động, thiết bị hạn chế ô nhiễm, thiết bị tiết kiệm năng lượng) có thể đủ chuẩn được khấu hao thuế 100% trong năm được mua. Tòa nhà công nghiệp được sử dụng có thể được bồi thường tiền trợ cấp ban đầu là 25% cộng với trợ cấp hằng năm là 3%

  Trợ cấp vốn không sử dụng trong năm hiện tại có thể được chuyển lùi (tối đa tổng cộng là S$100,000 cho trợ cấp vốn không sử dụng và số thuế lỗ không sử dụng) cho năm trước đó ngay lập tức trước khi có trợ cấp vốn. Trợ cấp vốn không sử dụng cũng có thể chuyển tới vô hạn định. Việc sử dụng trợ cấp vốn không sử dụng được chuyển lùi hay chuyển tới liên tùy thuộc vào kết quả sát hạch liên tục của doanh nghiệp và cổ đông. Cho năm định giá 2009 và 2010, trợ cấp vốn chưa sử dụng (cùng với số thuế lỗ chưa sử dụng) có thể được chuyển lùi tới 3 năm trước năm 2009 và 2010 và tối đa lên tới $200,000.

  Bản sát hạch liên tục dành cho doanh nghiệp hoặc mậu dịch thương mại cần được trợ cấp vốn để duy trì. Bản sát hạch cổ đông yêu cầu không được có những thay đổi đáng kể (không quá 50%) trong những cổ đông chủ yếu và cổ phần tương ứng của họ trong từng ngày cụ thể.

 8. 8
  Số thuế lỗ

  Nói chung, một công ty có thể trừ số lỗ của mình vào thu nhập với mục đích làm thuế ở Singapore. Số thuế lỗ không sử dụng trong năm hiện tại có thể lập tức được chuyển lùi (tối đa tổng cộng S$100,000 cho cả trợ cấp vốn không sử dụng và số thuế lỗ chưa sử dụng) sang năm trước khi chịu lỗ. Thuế lỗ chưa sử dụng có thể được chuyển tới vô hạn định. Cho năm định giá 2009 và 2010, số thuế lỗ chưa sử dụng (cùng với số trợ cấp vốn chưa sử dụng) có thể được chuyển lùi 3 năm trước năm định giá 2009 và 2010 ngay lập tức, và tối đa giới hạn S$200,000.

  Số thuế lỗ có thể được chuyển tới vô hạn định, tuy nhiên, nó phải được trừ vào năm đầu tiên khi có thu nhập theo quy định của luật. Việc chuyển thuế lùi hay tới cũng tùy thuộc vào bài sát hạch cổ đông cho việc chuyển số trợ cấp vốn lùi hay tới.

 9. 9
  Thuế ưu đãi

  Singapore có hệ thống toàn diện về thuế ưu đãi và kế hoạch phát triển để thu hút đầu tư và trợ giúp nhà đầu tư trong việc mở rộng kinh doanh của họ. Điểm nổi bật của  những ưu đãi và kế hoạch chủ yếu được tóm tắt bên dưới.

  Giải thưởng cho Trụ sở Quốc tế và Nội hạt khuyến khích các công ty đặt trụ sở địa phương hoặc toàn cầu tại Singapore. Gói thuế ưu đãi tùy biến (bao gồm Ưu đãi cho người đi tiên phong, Ưu đãi cho phát triển và mở rộng, Trợ cấp đầu tư) được cấp cho những công ty hội đủ điều kiện nhất định.

  Ưu đãi cho Người Tiên Phong khuyến khích sự ra đời và phát triển của những nền công nghiệp mới tại Singapore. Một doanh nghiệp tiên phong sẽ được miễn thuế thu nhập đối với lợi nhuận của nó tối đa 15 năm.

  Nhà đầu tư phụ trách những dự án sẽ sản sinh lợi ích đáng kể cho kinh tế của Singapore có thể đăng kí giải Phát Triển và Mở rộng. Ưu đãi này cung cấp thuế suất thu nhập ưu đãi đối với những lợi nhuận đủ điều kiện dựa trên nền tảng được quyết định trước trong một khoảng thời gian nhất định.

  Công ty đầu tư vào những trang thiết bị mới để giới thiệu một công nghệ hiện đại dành cho ngành công nghiệp đó hoặc đóng góp vào hiệu quả chung của cả ngành có thể đăng kí Trợ cấp đầu tư. Đây là một loại trợ cấp vốn để đền bù một phần cho chi phí mua trang thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định và cho khấu hao thuế thông thường.

  Ưu đãi Bản quyền khuyến khích các công ty chuyển giao công nghệ hàng đầu và bí quyết của họ đến với Singapore bằng việc miễn một phần hoặc toàn bộ thuế lợi tức từ việc trả tiền bản quyền hay phí trợ giúp kĩ thuật dành cho người nước ngoài. Nhà đầu tư nghiên cứu phát triển hoặc mang đến những công nghệ nghiên cứu và phát triển (R&D) mới có thể đăng kí cho hệ thông nghiên cứu ưu đãi. Những dự án cần phải làm tăng chất lượng và số lượng của các nhà nghiên cứu khoa học cũng như kĩ sư tại Singapore. Ưu đãi này sẽ đền bù một phần chi phí cho những dự án R&D phát sinh trong việc huấn luyện nhân sự, đầu tư trang thiết bị, quản lý tài sản trí tuệ và những dịch vụ chuyên nghiệp khác.

  Chính sách tài chính doanh nghiệp nội địa (LEFS) được thiết kế để trợ giúp và khuyến khích các công ty (với ít nhất 30% vốn nội địa) nâng cấp và mở rộng hoạt động. Tất cả những nhà máy, máy móc và vốn lưu động đều có thể vay LEFS.

  Chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nội địa (LETAS) khuyến khích và hỗ trợ công ty (với ít nhất 30% vốn nội địa) trong việc tìm kiếm những nhà chuyên môn bên ngoài để cải thiện tình hình hoạt động của họ. Thông thường, hỗ trợ có thể lên tới 50% chi phí tìm những chuyên gia để thực hiện quản lý chất lượng và hệ thông công nghệ thông tin (ví dụ như: giấy chứng nhận ISO, nâng cấp hệ thông máy tính)

 10. 10
  Giảm thuế ngoại

  Với Hệ thống 64 nước kí hiệp định tránh đánh thuế 2 lần toàn diện của Singapore, Singapore sẽ cấp tín dụng thuế cho thuế suất nước ngoài phải chịu tại nước có hiệp định này. Mức tín dụng được cấp bị giới hạn thấp hơn thuế suất nước ngoài và thuế Singapore có thể trả đối với lợi nhuận đó. Singapore cũng thực hiện đơn phương giảm thuế cho một số thu nhập nhất định đến từ những quốc gia chưa kí hiệp định với Singapore.

 11. 11
  Hiệp định thuế Singapore

  Các công ty kinh doanh xuyên biên giới, thẩm quyền đánh thuế của chi cục thuế rất quan trọng đối với lợi nhuận mà họ kiếm được. Việc đánh thuế song song có thể xảy ra khi nguồn lợi nhuận bị đánh thuế 2 lần, một lần là tại nơi nguồn lợi nhuận được kiếm ra và một lần tại nơi được nhận. Để tránh trường hợp bị đánh thuế 2 lần, Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (DTA) được kí kết giữa các nước. Trong khuôn khổ hợp tác hoạt động của DTA, các nước thường sẽ đồng ý cấp tín dụng thuế cho công dân của họ trong những thu nhập đã được giảm thuế, hay miễn giảm thuế cho những thu nhập như vậy. Tín dụng hay miễn giảm thuế được cấp bởi đất nước họ cư trú là một chiều, nhờ đó mà việc đánh thuế 2 lần vào lợi tức thu được từ nước ngoài sẽ được loại trừ.

  Singapore đã kí kết Hiệp đánh tránh đánh thuế 2 lần (DTA) với rất nhiều nước. Cần phải chú ý rằng, lợi ích của DTA chỉ có hiệu lực với công ty hay tư nhân Singapore và công ty hay tư nhân của đối tác hiệp định.

  Singapore đã nỗ lực để các công ty thuận tiện mở rộng ra nước ngoài và DTA đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực bằng việc giải thoát các công ty khỏi gánh nặng thuế 2 lần. Cho đến nay Singapore đã kí kết DTA với hơn 60 nước và tất cả những hiệp định được kí kết từ năm 1965 đến nay được chia thành 3 loại chính

  • Hiệp định tránh thuế 2 lần toàn diện, bao gồm tất cả những loại thu nhập – 64 nước
  • Hiệp định giới hạn, chỉ bao gồm những thu nhập từ hải cảng và hàng không – 7 nước
  • Hiệp định được kí kết nhưng không được phê duyệt nên không thể thực thi theo đúng luật – 14 nước

  Một vài quốc gia trọng điểm đã phê duyệt DTA với Singapore bao gồm Úc, Bỉ, Canada, Trung Quốc, Đan Mạch, Ấn Độ, Pháp, Nhật bản, Malaysia, New Zealand và Vương quốc Anh.

  DTA làm rõ về quyền lợi thuế giữa Singapore và đối tác hiệp định trên nhiều loại thu nhập khác nhau đến từ những hoạt động kinh tế xuyên quốc gia, bằng cách định nghĩa rõ rang những khía cạnh sau

  • Phạm vi của DTA
  • Quyền lợi thuế đối với tất cả các loại thu nhập
  • Phương thức loại bỏ đánh thuế 2 lần
  • Những dự phòng đặc biệt khác

  Phương thức tín dụng hay miễn thuế là 2 phương pháp để loại bỏ gánh nặng đánh thuế 2 lần.

 12. 12
  Phương pháp tín dụng

  Luật pháp Singapore cung cấp phương pháp tín dụng thường để loại bỏ thuế 2 lần với cư dân Singapore, ví dụ: tín dụng được chấp nhận, đặc biệt về thuế suất nước ngoại được trả so với thuế suất của Singapore trên cùng mức thu nhập, nhưng tín dụng bị hạn chế thấp hơn thuế suất ngoại được trả và thuế suất có thể trả của Singapore trên cùng mức thu nhập. Những khoản tiền đền bù cho tín dụng được quy định trong luật DTA phải được nộp cùng với bản khai thu nhập cá nhân cùng với tài liệu bằng chứng cho những thuế suất nước ngoài đã trả.

 13. 13
  Phương pháp miễn thuế

  Công ty của công dân Singapore, dưới điều luật 8 phần 13, có thể được hưởng miễn thuế đối với những nguồn lợi từ nước ngoài của họ ví dụ như tiền lãi, lợi nhuận từ chi nhánh nước ngoài, lợi nhuận từ dịch vụ nước ngoài đã được chuyển vào Singapore vào hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2003 với những điều kiện sau đây:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất của đất nước tạo nguồn lợi ít nhất là 15%, và
  • Lợi nhuận nước ngoài đã được trả thuế tại nước sở tại

  Để được miễn thuế, công ty phải cung cấp những thông tin sau đây trong FORM C và phụ lục thông tin về Lợi nhuận và khấu trừ (FORM IRIN 301):

  • Tài nguyên và số tiền lợi nhuận thu được
  • Đất nước kiếm được lợi nhuận
  • Thuế suất tại nước sở tại, và
  • Giấy chứng nhận cho thấy thuế nước ngoài đã được trả tại nước sở tại. Nếu không, công ty sẽ phải chứng minh là lợi nhuận được miễn trả thuế tại nước ngoài nhờ những ưu đãi dành cho những doanh nghiệp lớn
 14. 14
  Tập đoàn công ty

  Tập đoàn công ty (bao gồm những công ty Singapore và những công ty con của nó) có thể chuyển giao số lỗ không dùng, trợ cấp vốn chưa sử dụng và những khoản tặng chưa dùng tới ở năm hiện tại cho những công ty trong tập đoàn. Cần 75% quyền chủ sở hữu để duy trì hoạt động trong tập đoàn.

 15. 15
  Giao dịch đối tác liên quan

  Singapore đang trong thời gian tiến hành làm luật pháp về những nguyên tắc giao dịch sòng phẳng dành cho các giao dịch đối tác liên quan trong luật thuế nội địa. Điều này sẽ giúp IRAS có cái nhìn cơ bản về việc chỉnh sửa nếu như như những nguyên tắc giao dịch song phẳng không được áp dụng phù hợp đối với người đóng thuế.

  Áp dụng nguyên lý giao dịch sòng phẳng, những vay mượn của đối tác liên quan sẽ bị đánh thuế theo lãi suất tương ứng với thuế suất được quy định giữa những bên không liên quan trong cùng trường hợp tương tự.

  Nếu vay mượn của đối tác liên quan là giữa 2 cá thể nội địa, IRAS sẽ tiếp tục áp dụng luật hạn chế chi phí lãi lấy từ số tiền vay đã được áp dụng cho những cá thể liên quan – những cá thể không có lãi hoặc lãi suất không được hỗ trợ bằng cách chuyển giao bản phân tích giá cả.

  Nếu vay mượn của đối tác liên quan là xuyên biên giới, người đóng thuế phải đảm bảo việc áp dụng nguyên tắc giao dịch song phẳng.

 16. 16
  Thuế bất động sản

  Tất cả những tài sản ở Singapore sẽ phải đóng thuế bất động sản, bao gồm những tài sản riêng, tòa nhà HDB, nhà máy, văn phòng và những vùng đất trống. Số tiền thuế bất động sản là số phần trăm của giá trị hằng năm của tài sản đó. Giá trị hằng năm này dựa vào số tiền ước tính cho thuê hằng năm của tài sản nếu chúng được cho thuê.

  Thuế suất bất động sản
  Thuế bất động sản giữ ở mức sàn 4% của giá trị hằng năm (AV) vào năm 2010.

  Tuy nhiên, vào năm 2011, cơ cấu thuế bất động sản lũy tiến cho những tài sản chưa hoặc không cho thuê sẽ được áp dụng:

  • 0% cho $6,000 đầu tiên của giá trị hằng năm
  • 4% cho $59,000 tiếp theo của giá trị hằng năm;
  • 6% cho giá trị hằng năm cân bằng khi vượt quá $65,000

  Những tài sản không chủ và những tài sản khác sẽ tiếp tục giữ mức 10% thuế

  Hạn cuối để trả thuế bất động sản
  Thuế bất động sản phải được trả trước này 31 tháng 1 mỗi năm. Cơ quan thu nhập nội địa (IRAS) sẽ tính thuế hằng năm bạn phải trả và gửi hóa đơn cho bạn vào tháng 12. Cách trả thuế cũng sẽ được cung cấp trong hóa đơn

  Hoàn tiền. Giảm tiền. Hoàn thuế.
  Nhằm mục đích giữ cho thuế luôn vừa phải, khuyến khích phát triển đất đai và đáp ứng được những nhu cầu của doanh nghiệp, chính phủ cung cấp chế độ hoàn tiền, giảm thuế và hoàn thuế cho những chủ bất động sản. Ví dụ, nếu tài sản của bạn luôn trống trong vòng ít nhất 30 ngày hay 1 tháng theo lịch vì sửa chữa hoặc không thể tìm được người thuê, bạn có thể yêu cầu hoàn thuế bất động sản cho giai đoạn đó.

  Miễn giảm thuế bất động sản
  Một tòa nhà có thể được giảm thuế bất động sản nếu nó được dung với mục đích sau:

  • Nơi thờ phụng của cộng đồng
  • Trường học
  • Dành cho mục đích từ thiện
  • Dành cho mục đích quảng bá các hoạt động cộng đồng tại Singapore
 17. 17
  Thuế nhà thầu

  Thuế nhà thầu của Singapore là gì?

  Nhằm mục đích đánh thuế, IRAS đã chia các cá nhân và công ty theo 2 loại trả thuế: công dân trong nước và người nước ngoài. Một công ty được coi là thuộc Singapore nếu như những hoạt động quản lý và kinh doanh được thực hiện tại Singapore. Một văn phòng chi nhánh của một công ty nước ngoài sẽ được xem là nước ngoài bởi vì hoạt động quản lý kinh doanh của công ty đến từ công ty mẹ ở nước ngoài.

  Loại hình chi trả liên quan tới thuế nhà thầu

  Loại hình chi trả liên quan tới thuế nhà thầu Singapore là những loại được liệt kê tại điều 45 của đạo luật thuế thu nhập Singapore, bao gồm:

  • Việc trả tiền nghiệp vụ cho kế toán bên ngoài
  • Việc trả tiền hoa hồng cho đại lý nước ngoài
  • Việc trả tiền cho giám đốc của công ty nước ngoài

  Dưới đây là danh sách những loại chi trả và phí theo thuế thu nhập chiếu theo đạo luật về thuế thu nhập của Singapore, theo điều số 45

  45A, 45B & 45D

  • Tiền lãi
  • Tiền bản quyền
  • Phí quản lý va phí dịch vụ
  • Thuê tài sản có thể dịch chuyển
  • Tiền thù lao của giám đốc công ty nước ngoài
  • Lợi nhuận từ giao dịch tài sản thực tế

  45E

  Chính sách về hưu bổ sung (SRS) tiền được rút khỏi tài sản bởi người nước ngoài và dân cư thường trú tại Singapore.

  45F Phí dịch vụ chuyên nghiệp cho những chuyên gia nước ngoài.

  Số tiền thuế nhà thầu

  Số tiền thuế nhà thầu phải đóng phụ thuộc vào loại tiền bạn phải đóng và đóng cho ai. Dưới đây là những nguyên tắc chung về số tiền:

  • Với phí quản lý, kĩ thuật và những phí dịch vụ khác trả cho công ty nước ngoài, thuế suất của thuế nhà thầu sẽ giống như thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% vào năm 2010. Tuy nhiên, việc trả tiền dành cho cá nhân nước ngoài, thuế nhà thầu là 20% với giá trị ròng.
  • Phí hợp đồng thuê tàu chuyến, hợp đồng thuê tàu định hạn, thuế nhà thầu là 1% đến 3%
  • Cho những loại phí khác thì thuế nhà thầu là 10% hoặc 15%
  • Khi hiệp định tránh thuế 2 đầu được áp dụng, thuế suất được ghi rõ trong hiệp định của từng nước sẽ được áp dụng.
 18. 18
  Ngày nộp thuế

  Hạn cuối cho thuế nhà thầu Tất cả những thuế nhà thầu phải được trả trước ngày 15 của tháng theo ngày trả tiền.

  Thuế nhà thầu nước ngoài
  Cổ tức Được miễn
  Lợi tức 15%
  Tiền bản quyền 10%
  Tiền thù lao của giám đốc công ty 20%
  Phí dịch vụ và hỗ trợ kĩ thuật 17%
  Thuê tài sản dịch chuyển 15%
  Phí quản lý 17%
  Phí thuê tàu và máy bay 0-2%

   

  Lợi nhuận từ thuế thu nhập
  Thuế nhà thầu Ngày 15 của mỗi tháng sau khi trả tiền
  Lợi nhuận từ GST 1 tháng sau khi hết giai đoạn kế toán quy định. Giai đoạn kế toán quy định có thể là 3 tháng (chuẩn) hoặc 1 tháng.
  Tem công chứng Hồ sơ kí tại Singapore: 14 ngày sau ngày thi hành. Hồ sơ kí tại nước ngoài: 30 ngày sau khi nhận được hồ sợ tại Singapore.
  Thuế bất động sản Thuế bất động sản được tính trước và trả trước ngày 31 tháng 1 mỗi năm (thông thường lợi nhận không cần nộp)

Disclaimer: The information contained in this website is for general reference only. While all reasonable care has been taken in the preparation of this information, Alpha cannot accept any liability for any action taken as a result of reading its contents without further consulting us with regard to all relevant factors.