Các vấn đề pháp lý

Khi mở công ty tại Singapore, bạn bắt buộc phải tuân thủ theo những yêu cầu pháp lý đã được quy định trong Đạo luật công ty Singapore và nộp dữ liệu hằng năm tới cho Cơ quan Quản lý đăng ký Doanh nghiệp và Kế toán (ACRA) và Cơ quan Thuế nội địa Singapore (IRAS). Vì vậy tất cả các công ty tại Singapore cần phải tuân thủ các quy định pháp luật để tránh bị phạt và có thể là các hậu quả về pháp luật.

 1. 1
  Ngày đóng thuế

  Hạn cuối nộp thuế doanh nghiệp
  Năm đánh giá: 20XX
  Hạn cuối nộp theo quy định: 30 tháng 11 mỗi năm

  Nộp bảng kê thuế thu nhập doanh nghiệp
  Hạn nộp bảng kê thuế thu nhập hằng năm là 30 tháng 11. Các tài liệu cần nộp bao gồm:

  • Bản tính thuế
  • Bản báo cáo của hội đồng quản trị
  • Đơn C

  Bản kê khai đã qua kiểm toán và chưa qua kiểm toán.
  Các công ty tại Singapore cần phải nộp bản kê khai kiểm toán hoặc chưa qua kiểm toán. Nếu bạn là công ty tư nhân được miễn thuế với doanh thu ít hơn S$5 triệu, bạn có thể nộp bản kê khai chưa qua kiểm toán.

  Đơn C
  Đơn C phải được nộp trước tháng 7 hằng năm cho năm tài chính trước đó trừ khi đơn ECI đã được nộp trong vòng 3 tháng sau khi năm tài chính kết thúc, điều này có thể gia hạn cho công ty tới tháng 12.

  Bản báo cáo của hội đồng quản trị
  Theo đạo luật công ty Singapore, tất cả các công ty được yêu cầu phải nộp báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo bao gồm những báo cáo tài chính chưa qua kiểm toán, ví dụ như bảng cân đối kế toán và bảng kết quả kinh doanh; chú giải đi kèm và công bố các chính sách kế toán chủ yếu được áp dụng bởi công ty, công bố về hoạt động của công ty, và quyền lợi của cổ đông và lãnh đạo. Tại Alpha, những chuyên gia kế toán có thể giúp bạn soạn thảo bản Báo cáo Hội đồng quản trị ngắn gọn nhưng dễ hiểu và tập trung vào những điểm trọng yếu.

  Hạn nộp thuế thu nhập cá nhân
  Năm đánh giá: 20XX
  Hạn nộp theo quy định: 15 tháng 4 20XX

  Thu nhập chịu thuế ước lượng

  Thế nào là thu nhập chịu thuế ước lượng?
  Thu nhập chịu thuế ước lượng hay ECI là mức thu nhập chịu thuế được công ty ước tính cho một năm đánh giá (YA). Tất cả các công ty tại Singapore được yêu cầu nộp ECI trong vòng 3 tháng kể từ ngày hết năm tài chính. Các công ty bắt buộc phải nộp ECI dù cho thu nhập là bao nhiêu. Một công ty với thu nhập bằng không sẽ phải nộp đơn ECI “NIL”

  Năm tài chính kết thúc Hạn nộp Kỳ kê khai Năm đánh giá (YA) Hạn nộp ECI cho năm định giá đó (YA)
  31/12 31 tháng 3 năm sau 1 Jan 20xx tới 31 Dec 20xx 2010 31 tháng 3 2010
  31 tháng 3 30 tháng 6 1 Apr 20xx tới 31 Mar 20xx 20xx 30 tháng 6 20XX

  Những tài liệu cần được nộp cho ECI?
  Để nộp ECI, bạn cần nộp những tài liệu sau đây:

  • Bản báo cáo năm tài chính
  • Doanh thu ước tính
  • Lợi nhuận hoặc thu nhập chịu thuế ước tính sau khi trừ chi phí

  Lợi ích của việc nộp ECI sớm là gì?
  IRAS cho phép trả thuế theo kì. Để tận dụng lợi ích này, bạn cần nộp thuế theo hạn quy định:

  Nộp trước ngày 26 ngay kiền kề sau khi năm tài chính của bạn kết thúc 10 kỳ
  Nộp trước ngày 26 của tháng thứ 2 sau khi năm tài chính kết thúc 8 kỳ
  Nộp trước ngày 26 của tháng thứ 3 sau khi năm tài chính kết thúc 6 kỳ

  Nếu tôi không nộp ECI?
  Nếu công ty của bạn không nộp ECI trong vòng 3 tháng từ ngày hết năm tài chính, IRAS sẽ gửi cho bạn một Thông báo đánh giá (NOA) dựa trên ước tính thu nhập của công ty bạn. Nếu bạn không đồng ý với những tính toán này, bạn có thể phản hồi bằng cách gửi thư lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu không, thu nhập được ước lượng trong thông báo sẽ được xem là kết quả cuối cùng, mặc dù thu nhập thực sự dựa trên Đơn C và bản kê khai của bạn được nộp ngay sau đó thấp hơn con số tính toán. Bạn sẽ chịu trách nhiệm chi trả theo tính toán của sự định giá này hoặc những rủi ro như bị phạt hay các hậu quả pháp lý.

 2. 2
  Pháp luật hiện hành

  Năm tài chính
  Mỗi công ty trong Singapore phải xác định năm tài chính của mình (FYE). Một năm tài chính kết thúc là việc kết thúc một kỳ kế toán. Năm tài chính của một công ty không nhất thiết phải rơi vào ngày 31 tháng 12, và có thể là một ngày bất kì trong năm

  Năm kế toán cũng là năm tài chính của một công ty. Ngày của năm tài chính là do các công ty quyết định. Hầu hết các công chọn ngày cuối năm (31 tháng 12) hoặc cuối quý (31 tháng 3, 30 tháng 6, hoặc 30 tháng 9) là ngày cuối cùng của năm kế toán.

  Bạn có biết? Tốt nhất là nên để năm tài chính của công ty trong vòng 365 ngày để được miễn thuế hoàn toàn cho công ty mới mở (hoàn toàn miễn thuế cho $100,000 đầu tiên của thu nhập bị đánh thuế trong 3 năm đầu tiên).

  Bổ nhiệm kiểm toán
  Tất cả những công ty tại Singapore phải bổ nhiệm kiểm toán trong vòng 3 tháng kể từ ngày thành lập, trừ khi công ty được miễn yêu cầu kiểm toán. Để được miễn yêu cầu kiểm toán, công ty phải hội đủ những điều kiện sau đây:

  • Công ty không có cổ đông doanh nghiệp
  • Cổ đông cá nhân của công ty phải ít hơn 20 người
  • Doanh thu hằng năm của công ty phải ít hơn S$5 triệu

  Công khai số đăng kí công ty
  Đạo luật các công ty tại Singapore yêu cầu mỗi công ty phải có số đăng kí doanh nghiệp, được gọi là Số đăng kí kinh doanh (UEN) trên tất cả các thư doanh nghiệp, các bản kê khai, hóa đơn, thông báo chính thức, xuất bản phẩm và những thứ khác.

  Thông báo về thay đổi
  Công ty có trách nhiệm cập nhật cho ACRA bất kỳ thay đổi nào liên quan tới công ty, như cổ đông, vốn cổ đông và các viên chức trong thời gian quy định. Không tuân thủ điều này có thể bị nộp phạt.

  Giấy phép kinh doanh
  Một vài ngành nghề kinh doanh tại Singapore phụ thuộc vào luật của cơ quan nhà nước. Ngay cả khi doanh nghiệp của bạn đã đăng kí, bạn cũng không thể bắt đầu kinh doanh trừ khi bạn có đầy đủ giấy phép kinh doanh từ các cơ quan nhà nước liên quan.

  Đăng kí giờ làm việc
  Tất cả các công ty Singapore phải đăng kí địa chỉ văn phòng tại Singapore và những văn phòng này phải mở cửa công khai ít nhất 3 tiếng mỗi ngày trong giờ làm việc bình thường ngày thường.

  Số đăng kí trung ương (CR)
  Nếu các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm xuất nhập khẩu hoặc qua đường xe điện trong và ngoài Singapore, công ty của bạn phải đăng kí với Hải quan Singapore và có số CR.

  Đăng kí thuế hàng hóa và dịch vụ tại Singapore
  Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) là thuế đánh vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại Singapore, cũng như việc nhập khẩu hàng hóa vào Singapore. Hàng hóa xuất khẩu từ Singapore và các dịch vụ quốc tế được Singapore cung cấp đều được miễn GST. Thuế suất hiện tại là 7%.

  Tất cả những công ty tại Singapore phải đăng kí GST nếu doanh thu chịu thuế hằng năm của họ nhiều hơn S$1 triệu, hoặc đang kinh doanh sản phẩm chịu thuế và doanh thu chịu thuế hằng năm có thể nhiều hơn S$1 triệu. Cơ sở kinh doanh phải đăng kí GST trong vòng 30 ngày kể từ ngày có trách nhiệm pháp lý.

  Bạn cũng có thể chọn đăng kí GST tình nguyện. Việc đăng ký tự nguyện được chấp thuận hay không phụ thuộc vào quyết định cá nhân của Trưởng ban tài chính tại IRAS. Một khi được chấp nhận, bạn phải tiếp tục đăng kí trong vòng ít nhất 2 năm.

  Đăng kí Quỹ tiết kiệm trung ương Singapore và SDF
  Quỹ tiết kiệm trung ương hoặc CPF là quỹ lương hưu bắt buộc mà doanh nghiệp và người làm phải đóng góp một phần lương mỗi tháng vào quỹ. Các nhân viên là công dân Singapore và dân định cư, những người kiếm được hơn S$50 một tháng, bắt buộc phải đóng góp vào CPF của doanh nghiệp. Mức CPF cao nhất mà doanh nghiệp và nhân viên phải đóng lần lượt là 14.5% và 20% và có thể thấp hơn phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định như tuổi nhân viên, tình trạng định cư, vân vân. Những người giữ thẻ đi làm không cần phải đóng CPF.

  Tuy nhiên, những doanh nghiệp được yêu cầu phải đóng phí cho Quỹ phát triển kĩ năng. Phần đóng góp cho SDL có thể được doanh nghiệp trả cho nhân viên lên tới $4,500 đầu tiên của thù lao gộp hàng tháng với mức 0.25% hoặc $2, miễn là mức cao hơn.

 3. 3
  Quy định của IRAS

  Yêu cầu nộp công văn hằng năm cho Cơ quan Thuế nội địa Singapore (IRAS)
  ECI là ước tính thu nhập chịu thuế của một công ty trong một năm đánh giá. IRAS yêu cầu mỗi công ty nộp một bản ECI cho năm đánh giá trong vòng 3 tháng sau khi năm tài chính kết thúc. Công ty bắt buộc phải nộp ECI dù có thu nhập hay không. Một công ty không có thu nhập phải nộp file ECI NIL.

  Hồ sơ kế toán
  Tất cả các công ty tại Singapore phải chuẩn bị các văn bản bao gồm Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bảng báo cáo vốn chiếu theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính của Singapore (SFRS). Hồ sơ kế toán phải được lưu giữ trong vòng 5 năm.

  Nộp bản kê khai thuế
  Hạn nộp cho bản khai thuế thu nhập doanh nghiệp là 31 tháng 11. Văn bản cần nộp là bản báo cáo đã qua kiểm toán hoặc chưa qua kiểm toán và bản tính toán thuế (đơn C).

  Nộp báo cáo tài chính – đã qua kiểm toán hoặc chưa qua kiểm toán
  Mỗi công ty được yêu cầu phải nộp Báo cáo tài chính. Bản báo cáo bao gồm những báo cáo tài chính, như bảng cân bằng kế toán và Bảng kết quả kinh doanh; chú giải đi kèm và công bố thông tin các chính sách kế toán chủ yếu được áp dụng bởi công ty, công bố về hoạt động công ty, và quyền lợi của cổ đông và lãnh đạo

  Bản báo cáo chưa qua kiểm toán
  Một công ty không cần phải chuẩn bị bản báo cáo qua kiểm toán nếu doanh thu trong năm tài chính không vượt quá $5 triệu; nếu công ty không có hơn 20 cổ đông và không có cổ đông doanh nghiệp.

  Báo cáo qua kiểm toán
  Một công ty phải tiến hành kiểm toán, nếu công ty có một cổ đông doanh nghiệp, hoặc doanh thu vượt qua S$5 triệu và có hơn 20 cổ đông

  Không tuân theo quy định
  Nếu công ty không tuân theo các quy định trên có thể phải nộp phạt, hoặc bị truy tố.

 4. 4
  Quy định của ACRA

  Cuộc họp thường niên (AGM) và Nộp kê khai thu nhập hằng năm (AR) tại Singapore

  Mỗi công ty tại Singapore phải tổ chức Cuộc họp thường niên (AGM) mỗi năm và báo cáo tài chính phải được đưa ra bàn luận tại AGM để các cổ đông xem xét.

  Đạo luật công ty Singapore (Điều 50) nêu rõ mỗi công ty được yêu câu phải tổ chức Cuộc họp thường niên (AGM)

  • Mỗi năm một lần
  • 15 tháng sau cuộc họp thường niên gần nhất, miễn là sớm nhất

  Ngoại lệ:
  Một công ty mới thành lập được quyền tổ chức cuộc họp thường niên sau 18 tháng kể từ ngày hoạt động.

  Một cuộc họp có thể:

  • Được tổ chức bất cứ đâu trên thế giới, qua đó các cổ đông có thể gặp mặt, hoặc
  • Bằng phương thức thảo lại, nhờ đó không cần phải tổ chức cuộc họp

  Những vấn đề sau cần được thảo luận trong Cuộc họp:

   Xem xét chấp thuận Báo cáo hội đồng quản trị/Báo cáo đã qua kiểm toán
   Xem xét chấp thuận Phí giám đốc, thù lao và tiền thưởng;
   Bầu lại tổng giám đốc (nếu cần)
   Chỉ định lại kiểm toán viên
   Công bố cổ tức, nếu có
   Giải quyết các công việc khác

  Yêu cầu đối với các bản kê khai
  Khi Cuộc họp thường niên được tổ chức, hội đồng quản trị của công ty được yêu cầu trình bay trước cổ đông, các tư liệu cần thiết như báo cáo tài chính hằng năm của công ty đã được chuẩn bị theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính của Singapore, bao gồm:

  • Báo cáo và văn bản của hội đồng quản trị
  • Báo cáo của kiểm toán viên độc lập (nếu cần)
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bảng pthuyết minh báo cáo tài chính

  Chú thích: phần 201 trong đạo luật các công ty cho biết báo cáo tài chính không được quá 6 tháng kể từ ngày cuộc họp thường niên diễn ra.

  Yêu cầu với bản Báo cáo hội đồng quản trị/Bản kê khai qua kiểm toán
  Một công ty không cần phải chuẩn bị bản báo cáo đã qua kiểm toán nếu

  • Doanh thu không vượt quá $5 triệu
  • Không có nhiều hơn 20 cổ đông
  • Không có cổ đông doanh nghiệp ở bất kỳ thời điểm nào trong năm tài chính đó

  Một công ty hội đủ những điều kiện trên có thể chuẩn bị một bản kê khai không qua kiểm toán, thường được gọi là bản báo cáo của hội đồng quản trị.

  Một công ty phải chuẩn bị bản báo cáo qua kiểm toán nếu công ty có:

  • Một cổ đông doanh nghiệp
  • Doanh thu vượt quá $5 triệu
  • Có hơn 20 cổ đông

  Chú thích: một công ty được xem là không sinh lợi trong một thời gian và không có giao dịch kế toán nào diễn ra. Các công ty không sinh lợi được miễn chuẩn bị báo cáo đã qua kiểm toán, nhưng vẫn phải nộp bản báo cáo chưa qua kiểm toán.

  Yêu cầu cho Bản kê khai hằng năm
  Tất cả những công ty trong nước được yêu cầu phải nộp bản kê khai hằng năm theo đạo luật các Công ty, trong vòng 1 tháng tổ chức cuộc họp thường niên hoặc nộp bản nghị quyết được thảo ra để thay thế cho cuộc họp.

  Những thông tin sau cần để nộp bản kê khai hằng năm:

  • Tên và số đăng kí
  • Địa chỉ đã đăng kí
  • Nguyên tắc hoạt động
  • Loại hình công ty trong năm tài chính
  • Bản tóm tắt vốn cổ đông và cổ phiếu
  • Phí đăng kí
  • Thông tin viên chức của công ty
  • Thông tin về các cổ đông
  • Ngày kê khai lợi nhuận hằng năm, cuộc họp thường niên và các bản kê khai
  • Báo cáo tài chính (XBRL), nếu cần

  Nộp báo cáo tài chính trên XBRL

  Các công ty được yêu cầu nộp báo cáo tài chính của họ theo mẫu XBRL khi nộp Báo cáo lợi nhuận hằng năm, nếu công ty của bạn:

  • Bị vỡ nợ (Tổng tài sản – Tổng nợ = Giá trị âm)
  • Có một cổ đông doanh nghiệp trong năm tài chính

  Gia hạn thời gian
  Nếu công ty của bạn cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị các báo cáo tài chính cho việc tổ chức cuộc họp thường niên và nộp AR theo quy định, công ty có thể xin gia hạn 1 lần trong khoảng thời gian 1 hoặc 2 tháng trước kì hạn cuối cùng phải tổ chức cuộc họp thường niên.

  Không tuân thủ theo luật
  Nếu công ty của bạn không tuân thủ theo yêu cầu tổ chức cuộc họp thường niên hằng năm và nộp AR, công ty có thể sẽ phải nộp phạt và bị truy tố. Hình phạt tùy thuộc vào thời hạn không nộp đúng hạn và số phần vi phạm của bạn (175, 197 và 201) theo đạo luật các công ty.

  Chú thích: Nghĩa vụ của giám đốc chiếu theo S175, S197 và S201 đạo luật các công ty tại Singapore

  Các công ty địa phương chuẩn bị các bản kê khai cho Cuộc họp thường niên (AGM) và nộp Báo cáo lợi nhuận hằng năm của họ theo S175, S197 và S201 của đạo luật các công ty

  • Phần 175 – tổ chức cuộc họp thường niên (AGM) trong vòng 18 tháng sau khi thành lập. Sau đó, tổ chức mỗi năm nhưng không quá 15 tháng sau lần tổ chức cuối cùng
  • Phần 201 – các bản kê khai phải được cập nhật không quá 6 tháng kể từ ngày tổ chức Cuộc họp
  • Phần 197 – Nộp bản kê khai lợi nhuận hằng năm 1 tháng sau Cuộc họp thường niên

  Không tuân thủ quy định – Phạt nộp trễ hoặc tiền phạt khác

  • Phạt $5000 và hình phạt mặc định 175 và 197
  • Phạt $10,000 và tối đa 2 năm tù giam theo S201

  Không đủ điều kiện để trả nợ liên tục: 3 lần kết án trong vòng 5 năm

  Giấy chứng nhận tuân thủ
  Có hiệu lực từ tháng 4 2010, các công ty tuân thủ đủ 3 quy định trên theo phần 175, 197 và 201 của đạo luật sẽ có một dấu kiểm màu xanh trên trang danh bạ điện tử của ACRA và sẽ được cấp giấy Chứng nhận tuân thủ; còn các công ty không tuân thủ đủ 3 quy định trên sẽ nhận được một dấu chéo đỏ, và sẽ không được cấp giấy chứng nhận.

Disclaimer: The information contained in this website is for general reference only. While all reasonable care has been taken in the preparation of this information, Alpha cannot accept any liability for any action taken as a result of reading its contents without further consulting us with regard to all relevant factors.