Bảng lương

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tất cả doanh nghiệp là chuẩn bị bảng lương và trả lương. Quy trình này có thể phức tạp và mất thời gian hơn với những  hạng mục phụ như quyền lợi, trợ cấp, khấu trừ, chuyển tiền cho chính phủ, vân vân. Không có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ quyết định tìm các công ty kế toán bên ngoài để làm bảng lương cho họ.

Những chuyên gia làm bảng lương của chúng tôi được đào tạo kĩ lưỡng cũng như được trang bị kiến thức về những hệ thống phần mềm bảng lương tiên tiến nhất để xử lý những tài khoản lương phức tạp nhất.

Dịch vụ của chúng tôi bảo đảm những khoản tiền nộp chính phủ như CPF được trả đúng hạn, những yêu cầu nộp thuế được tuân theo và những thông tin về bảng lương được giữ kín với bên ngoài.

Cách thức làm việc
Khi bạn đến với dịch vụ tính lương của Alpha, bạn sẽ được chỉ định một quản lý tài chính, người sẽ làm việc riêng với bạn về nhu cầu tính lương của bạn.

Dựa trên những thông tin và tư liệu mà bạn nộp cho chúng tôi, quản lý tài chính riêng của bạn sẽ xem xét và sắp xếp thông tin để tạo và duy trì tài khoản tính lương của bạn. Quản lý tài chính của bạn cũng sẽ thanh toán và nộp những khoản thuế theo lương cần thiết dựa trên chỉ dẫn của bạn.

Dịch vụ tính lương của chúng tôi bao gồm những mục dưới đây:

  1. Tính lương dựa trên hàng tuần, mỗi hai tuần hoặc hàng tháng
  2. Trả lương cho nhân viên bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng như GIRO
  3. Đăng kí Quỹ lương hưu trung ương (CPF) và thanh toán hàng tháng đúng hạn.
  4. Ban hành IR8A cho thuế thu nhập cá nhân, bao gồm nộp bản khai lợi nhuận hàng năm theo luật định