Kế toán và sổ sách kế toán

Kế toán và sổ sách kế toán

Để thành công trong môi trường kinh doanh hiện nay, một người cần phải hội tụ những phẩm chất tích cực như kiên nhẫn, tinh thần hợp tác, khả năng lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và óc sáng tạo. Nhìn chung, không ai hội tụ đầy đủ những phẩm chất này. Vì vậy, chúng ta cần sự trung thành và ủng hộ từ gia đình, nhân viên, bạn bè và những đối tác kinh doanh. Alpha được tạo ra để hỗ trợ riêng cho bạn như một đối tác kinh doanh đáng tin cậy trong việc phát triển và quản lý hoạt động kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 1. Dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm những hoạt động sau đây:

  Bảo quản sổ cái tổng hợp
  Bảo quản sổ cái các khoản phải trả
  Bảo quản các khoản phải thu
  Bản đối chiếu của ngân hàng
  Bảo quản sổ cái tài sản cố định
  Dòng tiền/ Ngân sách
  Báo cáo tài chính và báo cáo hàng tháng, hàng quý và mỗi cuối năm
  Báo cáo quản trị
  Phân tích tài chính

Người quản lý tài chính của bạn cũng sẽ giúp giám sát các vấn đề liên quan đến luật pháp và làm việc cùng bạn để đảm bảo bạn hiểu rõ các báo cáo tài chính.

Alpha cung cấp một loạt các dịch vụ kế toán và sổ sách kế toán cho công ty mới thành lập của bạn. Kế toán của chúng tôi có thể tổng hợp thông tin các tài khoản hằng năm của bạn để nộp cho ACRA và IRAS. Chúng tôi có hệ thống kế toán tại nhà, dựa trên thời gian thật và trên web, cho phép bạn quản lý các tài khoản và truy cập vào những thông tin tài chính quan trọng của công ty một cách hiệu quả và đúng lúc.

Tất cả những công ty đăng kí tại Singapore phải giữ sổ sách kế toán theo quy định của Đạo luật các công ty Singapore. Việc giữ gìn sổ sách kế toán tốt không chỉ giúp cho việc duy trì các tài khoản mỗi ngày và soạn thảo các báo cáo tài chính cho việc nộp bản khai lợi nhuận hằng năm, mà còn giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định sáng suốt cũng như quản lý tài chính hiệu quả.

Alpha cung cấp toàn bộ các dịch vụ kế toán cho các công ty muốn thực hiện việc thống kê sổ sách bên ngoài.

ACRA – Accounting and Corporate Regulatory Authority: Cơ quan Quản lý đăng ký Doanh nghiệp và Kế toán
IRAS – Inland Revenue Authority of Singapore: Cơ quan Thuế nội địa Singapore

Cách thức làm việc

Khi đến với dịch vụ sổ sách kế toán của Alpha, bạn sẽ được chỉ định một quản lý tài chính riêng, người sẽ làm việc riêng với bạn về những nhu cầu tài chính doanh nghiệp của bạn.

Dựa vào những tư liệu tài chính (đơn bán hàng, đơn đặt hàng, ghi chú chi phí, báo cáo ngân hàng, vân…vân..) mà bạn nộp cho chúng tôi định kỳ, quản lý tài chính riêng của bạn sẽ xem xét và sắp xếp thông tin để tạo và duy trì sổ cái tài khoản của bạn. Quản lý của bạn cũng sẽ giúp bạn soạn thảo báo cáo tài chính theo Tiêu chuẩn báo cáo tài chính (FSR) để nộp theo theo quy định.

Quản lý tài chính của bạn cũng sẽ giúp giám sát các vấn đề liên quan đến luật pháp và làm việc với bạn để đảm bảo bạn hiểu rõ các báo cáo tài chính.